Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czeremcha

Zadanie polegające na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze zostało zrealizowane z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lublinie na podstawie umowy Nr 340/F/2023 w ramach konkursu pn.”Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze” na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

  1. ubranie Nomex 3 cz. – 2 kpl.
  2. buty strażackie skórzane – 2 kpl.

Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł.

Opłacono z darowizny Fundacji: 10 000,00 zł.

Dziękujemy na wsparcie finansowe.

 nomex  fundacja kghm polskamiedz rgb