OGŁOSZENIE

akcyza 2023

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

(faktury za okres od 01.08.2023r. do 31.01.2024r.).

BĘDZIE NOWY DRUK WNIOSKU NA 2024 ROK (dotychczasowe druki PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ !!!) dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, na stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.