Walne zebranie OSP Czeremcha-Wieś

"Dnia 3 lutego 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi odbyło się ważne walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród szanowanych gości, znaleźli się Wójt Gminy Czeremcha, Jerzy Wasiluk oraz p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, brygadier Grzegorz Bajko.

Po otwarciu zebrania, przystąpiono do wyboru przewodniczącego, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Przyjęto porządek obrad, po czym przystąpiono do prezentacji sprawozdań z działalności oraz finansowych. Warto zaznaczyć, że w roku 2023 OSP aktywnie uczestniczyła w 13 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 5 razy oraz w likwidacji miejscowych zagrożeń 8 razy.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Następnie odbyła się dyskusja nad zaproponowanymi planami, a po ich przyjęciu przystąpiono do wolnych wniosków oraz podjęcia uchwał i przyjęcia wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania odbyło się w serdecznej atmosferze, podczas której członkowie OSP podsumowali ważne kwestie i ustalili plany na przyszłość."

 

 osp1 1  osp1 2  osp1 3 osp1 4