Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej,
w formacie A-3, w dowolnej technice,  obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

W placówkach, które wyrażą wolę zorganizowania spotkań z uczniami, w miarę możliwości będą przeprowadzane szkolenia na temat zasad bezpiecznej pracy
i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace
do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania)
do 05.04.2024 roku.

W województwie podlaskim konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym
i wojewódzkim.
Za organizację etapu regionalnego konkursu oraz jego przebieg odpowiadają Placówki Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Na każdym etapie konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody i upominki.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału.

brbw