Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha