Featured

Od 13 czerwca obowiązuje tzw. strefa buforowa na odcinku granicy polsko-białoruskiej

strefa buforowa mapa mapka

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/od-13-czerwca-obowiazuje-tzw-strefa-buforowa-na-odcinku-granicy-polsko-bialoruskiej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi