OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. „UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY CZEREMCHA”, Numer ogłoszenia: 167481 - 2012, znak: GGiOŚ.271.6.2012.IL .