OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GGiOŚ.7021.1.28.2013.EM

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU   CZWARTEGO PRZETARGU

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż kontenerów metalowych stanowiących własność Gminy Czeremcha, Wójt Gminy ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. 27 kontenerów metalowych TYP KP7S posiadających trzy komory na odpady i sześć otworów do wrzucania odpadó

cena za jedną sztukę wynosi 970,00 zł netto ( dziewięćset siedemdziesiąt zł)

postąpienie nie mniej niż 30,00 zł netto

  1. 3-ch kontenerów metalowych TYP KP7 jednokomorowych posiadających sześć klap do wrzucania odpadów.                         

cena za jedną sztukę wynosi 870,00 zł netto(osiemset siedemdziesiąt zł)

postąpienie nie mniej niż 30,00 zł netto

Cena netto jest równa cenie brutto.

Kontenery wykonane są z blachy o grubości 3mm, na zewnątrz pomalowane są farbą do metali.

            Przedmioty sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pod nr telefonu 85 685 0063, 85 685 04 00.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 6.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ogłoszenie.pdf