Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Czeremcha informuje , iż w postępowaniu:

zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014 r.

"Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 600 000,00 zł", znak sprawy: Fn.3052.2.2014,

najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.