Spotkanie informacyjne w dniu 09 lutego 2015 roku

W dniu 09 lutego 2015 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne ze społecznością lokalną w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele:

- administracji publicznej - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Stachowicz, Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Wydziału Infrastruktury Pani Elżbieta Małyszko, Kierownik Obiektu Oddziału Obsługi Przejść Granicznych w Połowcach Pan Krzysztof Sawczuk oraz osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony beneficjenta,

- władz lokalnych - Wójt Gminy Czeremcha Pan Michał Wróblewski, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Popko,

- administracji celnej - Pan Jarosław Niegierewicz Naczelnik Oddziału Celnego w Połowcach,

- administracji granicznej - Pan Andrzej Konończuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Pan Mirosław Smyk, Pani Ludmiła Żmieńko.

            Na spotkaniu przedstawiono ogóle informacje dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Projektu KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” realizowanego w ramach SPPW. Poinformowano o wydłużonym okresie rzeczowej realizacji projektu, zamierzeniach inwestycyjnych w roku 2015, organizacji prac w okresie luty – październik 2015 roku.. Ponadto szczegółowo omówiono zadania do wykonania w celu zakończenia projektu w terminie.

            W trakcie spotkania zorganizowana została wizytacja drogowego przejścia granicznego, oprowadzając gości po obiektach wybudowanych w ramach projektu KIK/74  a także dystrybuowano materiały promocyjne.

image002

image004

image006

image008

image010