Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Czeremsze pod wezw. Matki Bożej "Miłującej"

W parafii Czeremcha znajduje się dwie Świątynie. Jedna z nich to kaplica cmentarna we Wsi Czeremcha. Według oficjalnych źródeł powstała ona w XVII w. Jednak niektóre źródła wskazują że kaplica była już w XV w. Druga świątynia jest w Czeremsze. Parafia w Czeremsze została erygowana dość późno bo w 1986 r., najpierw we Wsi Czeremcha, dlatego że na stacji nie było Cerkwi.

Dzięki staraniom mieszkańców i proboszcza uzyskano pozwolenie na budowę parafialnej Cerkwi. 11 XI 1987 r. położono kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni prawosławnej w Czeremsze. W owym czasie proboszczem był śp. Ks. Mirosław Oreszuk. W 1988 r. proboszczem został ks. Jerzy Plis, który jest do chwili obecnej. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Czeremchy nowa świątynia powstała bardzo szybko, bo już 11 XII 1991 zaczęły odbywać się nabożeństwa.

Konsekracji Cerkwi dokonał Metropolita Warszawski i całej Polski śp. Bazyli. Do chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. Cerkiew poświęcona jest atoskiej ikonie Matki Bożej "Miłujścej". Której święto obchodzimy 24 VI.

 

Kontakt do Parafii Prawosławnej

Ks. Proboszcz Jerzy Plis
Ks. Białomyzy Mikołaj
ul. Szkolna 15, 17-240 Czeremcha
tel. (85) 685-02-57