Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Kuzawie pod wezw. Św. Barbary

Diecezja: Warszawsko-Bielska 
Dekanat:Kleszczelowski

Według niektórych źródeł cerkiew zbudowano w 1828 r. na cmentarzu pw. Położenie Szaty Najświętszej Marii Panny. Przed I wojną światową podczas pożaru wsi cerkiew się spaliła. W okresie międzywojennym poczyniono starania o odbudowę świątyni. Zbudowana cerkiewka otrzymała wezwanie Św. Barbary i przetrwała do 1977 r. Po obudowaniu jej cegłą, ze znacznym poszerzeniem - została rozebrana, a nową 11.05.1980 poświęcono. W latach 1993-95 cerkiew była zewnątrz i wewnątrz remontowana.

Kontakt do Parafii Prawosławnej:

Ks Grzegorz Naumowicz       2011 - obecnie
Kuzawa 68A, 17-240 Czeremcha
tel: (85) 685 00 04