Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok:

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2022 rok:

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

BEREZYSZCZE Sołtys - Rusin Świetłana, tel. 85 6850068
BOBRÓWKA Sołtys - Pytel Damian
CZEREMCHA Sołtys - Rej Maria
CZEREMCHA-WIEŚ Sołtys - Iwaniuk Wiktor
JANCEWICZE Sołtys - Kaczmarzyk Marian
KUZAWA Sołtys - Panasiuk Bazyli
OPAKA DUŻA Sołtys - Puszkarewicz Jan
POHULANKA Sołtys - Czermak Elżbieta
POŁOWCE Sołtys - Stepaniuk Piotr
STAWISZCZE Sołtys - Turik Sławomir
WÓLKA TERECHOWSKA Sołtys - Nazaruk Grażyna
ZUBACZE Sołtys - Aleksiejuk Zina