Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania i skorzystania z konsultacji i pomocy przy wypełnieniu  i złożeniu wniosku w Programie „CZYSTE POWIETRZE”! Najbliższe konsultacje odbędą się w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14 (02.12.2022 r).

Zapraszamy!

 

Harmonogram spotkań w sprawie programu Czyste Powietrze:

 • 02.12.2022
 • 16.12.2022
 • 30.12.2022
 • 13.01.2023
 • 27.01.2023
 • 10.02.2023
 • 24.02.2023
 • 10.03.2023
 • 24.03.2023

Kontakt telefoniczny: (534 298 729) oraz mailem ekolubek.biuro@gmail.com i chętnie pomogę w sposób zdalny.

czyste pow 30.09.2022

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Czeremcha może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 65
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 31
 • Kwota wypłaconej dotacji – 637 404,66

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 1. wymianę źródeł ciepła,
 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. ocieplenie przegród budowlanych,
 4. stolarkę okienną i drzwiową,
 5. mikroinstalację fotowoltaiczną,
 6. wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 7. dokumentację: audyt energetyczny, Dokumentację projektową, ekspertyzy.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

2) uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

3) uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Jakie są formy dofinansowania?

1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

1) Podstawowy poziom dofinansowania: 30 000 zł

2) Podwyższony poziom dofinansowania: 37 000 zł i 47 000 zł (z prefinansowaniem)

3) Najwyższy poziom dofinansowania: 69 000 zł i 79 000 zł (z prefinansowaniem)

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

1) W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:

a) podczas indywidulnych spotkań w Urzędzie Gminy lub

b) korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00),

2) Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

3) Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl

4) Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!

 

Spotkanie z prelegentem omawiającym szczegóły nowych, korzystniejszych możliwości otrzymania dofinansowania w ProgramieCzyste Powietrze” odbędzie się 07.09.2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne, wymianę okien i drzwi, a także instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zmiany polegają przede wszystkim na:

 • zwiększeniu maksymalnej kwoty dotacji do 79 tysięcy zł,
 • wprowadzeniu prefinansowania, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu!

Z pomocy przy wypełnianiu wniosków można korzystać w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, pomocy przy wypełnieniu wniosku i skorzystaniu z dofinansowania!