Obiekty krajoznawcze

W gminie Czeremcha znajduje się wiele obiektów krajoznawczych mogących stanowić
obiekt zainteresowania turystycznego, np.:

 • zabytkowe cerkwie w miejscowościach: Czeremcha i Zubacze, których architektura nawiązuje do budownictwa ludowego z XIX i XX wieku • zabytkowe cmentarze w miejscowościach: Czeremcha(rzymskokatolicki i prawosławny), Kuzawa(przycerkiewny) z XIX i XX wieku
 • pozostałość parku dworskiego w miejscowości Jancewicze
 • obiekty zabytkowe z XIX i XX wieku: budynki mieszkalne oraz budynek, w której mieściła się Przychodnia Kolejowa PKP w Czeremsze.

Turystyka

Dla gminy Czeremcha podstawowe znaczenie w kształtowaniu wielkości ruchu mają następujące uwarunkowania:

 • bardzo dobra dostępność komunikacyjna kolejowa (bezpośrednie połączenie z Warszawą)
 • przejście graniczne kolejowe PKP, osobowe i towarowe (znormalizowany tor do Brześcia na Białoruś)
 • przejście graniczne drogowe (osobowe) pomiędzy RP i RB w Połowcach.

Walory przyrodnicze

Na obszarze Gminy Czeremcha do elementów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych należą:

 • obszar chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, zajmujący północno-wschodnią część Gminy Czeremcha o powierzchni około 550ha. Na terenie gminy obejmuje głównie powierzchnię upraw i młodników sosnowych porastających gleby porolne
 • pomniki przyrody jak np. dąb szypułkowy rosnący na placu PKP w Czeremsze

Dodatkowe atrakcje przyrodnicze:

 • zdrowy mikroklimat oraz występowanie różnorodnych zwierząt i ptaków
 • bogactwo lasów w owoce runa leśnego
 • formy wypoczynku: turystyka piesza i rowerowa organizowana we własnym zakresie

Rom-Tur

Gospodarstwo Gościnne Rom-Tur Turkiewicz Roman (pole namiotowe)
Czeremcha ul. Ogrodowa 6
tel. (85) 685 00 80, kom. 0 692 641 649

- miejsca pod namioty

- 15 miejsc noclegowych

Na terenie Gospodarstwa istnieje Prywatna Historyczna Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei – wstęp bezpłatny.

R_023_Small

W Izbie Tradycji… zostały zgromadzone i wyeksponowane następujące eksponaty:

Eksponaty regionalne: stare przedmioty , sprzęty, narzędzia używane w wiejskich zagrodach, domowych gospodarstwach, sprzęt rolniczy, końskie uprzęże, okucia drewnianych wozów, mała przydomowa kuźnia, balie, wanny, wanienki , sieczkarnie, wagi, odważniki , sprzęt do tkania i przędzenia bicia lnu, naczynia stołowe, sprzęt kuchenny, garnki, dzbanki, naftowe lampy, stare żelazka, stare fotografie, dokumenty, legitymacje.

R_050 R_053 R_072 R_077 R_100

Eksponaty kolejowe: przedmioty mówiące o historii, budowie i pracy na kolei, płaszcze, mundury, czapki, buty, torby i teczki. Różnego rodzaju lampy, latarnie, latarki oświetlane: świecami, naftą, karbidem, gazem, akumulatorkami . Narzędzia do budowy utrzymania i konserwacji torów i taboru kolejowego. Stare bilety, legitymacje, świadectwa, uprawnienia, fotografie, dokumenty.

R_025 R_030 R_090

Oraz wiele wiele różnego rodzaju rzeczy i przedmiotów. Wszystkie te przedmioty można obejrzeć, dotknąć, wypożyczyć np. do napisania pracy dyplomowej itp..