Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2024 r. dotyczy zapytania ofertowego: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Czeremsze” z dnia 12.06.2024 r. 

Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8.Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00409077/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2024.ESPSzczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2266c75-df99-446c-adac-867d51bd7542

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czeremcha".

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404425/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2024.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc308a23-490b-4f8f-a045-3b5c69d7d940

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha” obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403750
Znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2024.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6867d3f6-3aae-11ef-880f-0e435a8a43bc

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00398561
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2024.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee176458-39ec-11ef-b37c-4e696a6d8c25