Warsztaty pozyskiwania miodu

warsztaty pozyskiwania miodu

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 grudnia 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

Informacja - KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 10   listopada 2020 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r.    wyniosło 5.168 zł 93 gr.

            W związku z powyższym, zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r.           stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/ - od dnia 1 grudnia 2020 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą:

- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3.618 zł 30 gr,

- 130%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 6.719 zł 70 gr.

p. o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Informacja - GOK

PLAKAT gok zaj