Fotowoltaika na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze

 Fotowoltaika na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w CzeremszeParafia Prawosławna pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze zrealizowała przedsięwzięcie dotyczące montażu systemów instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze.

Wykonano instalacje fotowoltaiczną o mocy około 9,98 kWp, umieszczonej na dachu Cerkwii Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze.

Szacuje się, że inwestycja ta umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie 7,97 MWhe/rok, co pozwoli na uniknięcie emisji CO₂ na poziomie około 6,47 Mg/rok.

Przy wyznaczaniu rocznej oszczędności zużycia energii elektrycznej przyjęto, że 20 % energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni fotowoltaicznej (nadwyżka nad energię zapotrzebowaną) wysyłana jest do sieci elektroenergetycznej, po czym odbierana jest (gdy produkcja jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb) ze współczynnikiem 0,8 (wynikającym z zapisów ustawy Prawo Energetyczne).

Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt pt. „Rozwój Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” został dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

logotypy uewp

Rys historyczny Parafii Rzymskokatolickiej w Czeremsze pod wezw. N.M.P.Królowej Polski

Parafia Rzymskokatolicka w Czeremsze została erygowana dnia 23.09.1957 roku przez Administratora Apostolskiego w Drohiczynie n/B Księdza Michała Krzywickiego. Została ona wydzielona z rozległej terytorialnie sąsiedniej Parafii Kleszczele. Organizatorem tej najmłodszej w naszej Diecezji placówki duszpasterskiej jest Ksiądz Władysław Siekierko.

W 1933 roku za śp. Księdza Proboszcza Aleksandra Swerpla mieszkańcy Czeremchy zbudowali drewnianą kaplicę przy obecnym Domu Celnym. Odprawiały się w niej regularne nabożeństwa. Kaplica ta spłonęła z bliżej nie znanych przyczyn 31.12.1942 roku.

Od roku 1948 za Księdza Proboszcza Stanisława Łukaszewicza odprawiano Msze święte w zburzonej przez działania wojenne murowanej kamienicy Natalii Gaworowskiej. Ona to przez swoich spadkobierców w 1957 roku oddała zburzony dom z placem na dobro kościoła.

 

Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Czeremsze pod wezw. Matki Bożej "Miłującej"

W parafii Czeremcha znajduje się dwie Świątynie. Jedna z nich to kaplica cmentarna we Wsi Czeremcha. Według oficjalnych źródeł powstała ona w XVII w. Jednak niektóre źródła wskazują że kaplica była już w XV w. Druga świątynia jest w Czeremsze. Parafia w Czeremsze została erygowana dość późno bo w 1986 r., najpierw we Wsi Czeremcha, dlatego że na stacji nie było Cerkwi.

Dzięki staraniom mieszkańców i proboszcza uzyskano pozwolenie na budowę parafialnej Cerkwi. 11 XI 1987 r. położono kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni prawosławnej w Czeremsze. W owym czasie proboszczem był śp. Ks. Mirosław Oreszuk. W 1988 r. proboszczem został ks. Jerzy Plis, który jest do chwili obecnej. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Czeremchy nowa świątynia powstała bardzo szybko, bo już 11 XII 1991 zaczęły odbywać się nabożeństwa.

Konsekracji Cerkwi dokonał Metropolita Warszawski i całej Polski śp. Bazyli. Do chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. Cerkiew poświęcona jest atoskiej ikonie Matki Bożej "Miłujścej". Której święto obchodzimy 24 VI.

 

Kontakt do Parafii Prawosławnej

Ks. Proboszcz Jerzy Plis
Ks. Białomyzy Mikołaj
ul. Szkolna 15, 17-240 Czeremcha
tel. (85) 685-02-57

Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Kuzawie pod wezw. Św. Barbary

Diecezja: Warszawsko-Bielska 
Dekanat:Kleszczelowski

Według niektórych źródeł cerkiew zbudowano w 1828 r. na cmentarzu pw. Położenie Szaty Najświętszej Marii Panny. Przed I wojną światową podczas pożaru wsi cerkiew się spaliła. W okresie międzywojennym poczyniono starania o odbudowę świątyni. Zbudowana cerkiewka otrzymała wezwanie Św. Barbary i przetrwała do 1977 r. Po obudowaniu jej cegłą, ze znacznym poszerzeniem - została rozebrana, a nową 11.05.1980 poświęcono. W latach 1993-95 cerkiew była zewnątrz i wewnątrz remontowana.

Kontakt do Parafii Prawosławnej:

Ks Grzegorz Naumowicz       2011 - obecnie
Kuzawa 68A, 17-240 Czeremcha
tel: (85) 685 00 04

Rys historyczny Parafii Prawosławna w Zubaczach pod wezw. Opieki Matki Bożej

Dekanat: Kleszczelowski 
Diecezja: Warszawsko-Bielska

Pod koniec XIX w. 20 listopada 1895 r. z niewiadomej przyczyny spaliła się drewniana parafialna cerkiew z jej wyposażeniem. Obecną cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej wzniesiono w 1895 roku po pożarze starej a poświęcono 1 października 1896 r. W 1969 r. w wyniku wyładowań atmosferycznych, cerkiew cmentarna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy została doszczętnie spalona. Na jej miejscu w 1978 r. wzniesiono nową murowaną z białej cegły. Kapitalny remont cerkwi pod wezw. Opieki Matki Bożej przeprowadzono w 1984 r. Obok cerkwi znajduje się oddzielnie stojąca dzwonnica oraz żelazna płyta na grobie duchownego cerkwi, o. Jana Makowielskiego (1772-1856)

Kontakt do Parafii Prawosławnej:

Adam Ostapkowicz
w. Zubacze 37, 17-240 Czeremcha
tel: (0 85) 685-00-59