ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia paliw płynnych na potrzeby Gminy Czeremcha w ilości: olej napędowy - 17 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95-1200 litrów – ilość paliwa na jeden rok. Znak sprawy GGiOŚ. 7011.50.2015.