Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnym 40/3 o powierzchni 0,1290ha. Znak sprawy GGiOŚ.6840.7.2017.EP