Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7234.18. 2017 (dotyczy wykonania rocznego przeglądu ok. 60 km dróg na terenie Gminy Czeremcha).rocznego przeglądu ok. 60 km dróg na terenie Gminy Czeremcha).