OR KRUS w Białymstoku informuje o zmianie kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. (4.220 zł 69 gr).

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę dostępnych jest na stronie www.krus.gov.pl.

           

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                              OR KRUS w Białymstoku

                                                                                                              mgr Krzysztof Jaworowski

 

Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2017 roku

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2017 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,

- w planowanym terminie: od 08 września do 14 września 2017 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                                       Podlaski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

szcz lis

Dżereła Ukraińskie tradycje i transformacje

 plakat2017

16 września 2017 (sobota) g. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zapraszają na prezentację tradycyjnej ukraińskiej muzycznej kultury Podlasia. „Dżereła” to po ukraińsku źródła – najczęściej bagienny, trudny do zdobycia teren, z którego początek biorą rzeki. Impreza ma wieloletnią tradycję i jest swoistą kontynuacją festiwalu „Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne”, który w Czeremsze był organizowany od 1998 roku. W tym roku na scenie wystąpią podlaskie zespoły folklorystyczne: grupy śpiewacze z Wólki Terechowskiej i Czeremchy Wsi, „Hiłoczka” z Czeremchy, „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dobryna” z Białegostoku. Zgodnie z festiwalową tradycją, odbędzie się także pokaz obrzędu. Tym razem będzie to „Korowaj”, w wykonaniu zespołów „Nowina” z Moszczony Królewskiej i „Niezabudek” z Nurca. Nie zabraknie także gości z Ukrainy – na scenie wystąpią „Jaseny” oraz „Serpanok” z Korca.

 

https://pl-pl.facebook.com/events/325134734616943/

 

Dzień Sportu na Orliku!

dzien sportu orlik09092017