Ogłoszenie - praca

Zarząd LGD „PB” ogłasza powtórny konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD.

Dożynki

List Prezesa KRUS

Jancewicze - park dworski

Położenie obiektu: w otwartym terenie, wśród pól i łąk, w odosobnieniu od osad chłopskich, na cyplu morenowym, otoczonym z trzech stron wodami rzeczki Studzienki, strumienia będącego dopływem Pulwy i rzeki Pulwy, przy drodze z Bobrówki i Zubek do Wyczułek i Wysokiego Litewskiego oraz przy drodze z Turowszczyzny, która na zawsze podzieliła założenie na dwie części (gospodarczą – południowo-zachodnią oraz ogrodową – południowo-wschodnią). Czytaj dalej...

źódło: http://www.testowy.minigo.pl/index.php/page/jancewicze