INFORMACJA

 

W dniu 28.07.2017 w Urzędzie Gminy w Czeremsze o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej oraz wszystkich zainteresowanych rolników na temat „Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności”.

W szkoleniu będzie brał udział pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce.

 

Ryszard Woś

p.o. Kierownika PZDR Hajnówka,

tel/fax 85 682 20 10,

kom. 502 477 933