Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00).

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czeremchy. Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, regulacja emisji CO2 do powietrza, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochrona środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów opłat za energię przez gminę.

Całkowita wartość projektu: 535 704,27 zł.

Kwota dofinansowania: 418 756,12 zł.

 

led1 1  led1 2

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (Umowa Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0026/19-00).

Projekt polega na modernizacji (przebudowie) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Czeremsze. Celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha.

Całkowita wartość projektu: 3 117 686,70 zł.

Kwota dofinansowania: 1 621 304,64 zł.

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0485/20-00).

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu centrum Czeremchy i utworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czeremcha oraz całej gminy, poprzez: poprawę zagospodarowania przestrzeni, wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i wzrost integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 694 768,78 zł.

Kwota dofinansowania: 589 703,46 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu PGNiG.

W ramach projektu zakupiono:

Kamera termowizyjna

Hełm strażacki szt. 4

Rękawice strażackie szt. 6

Mundur galowy szt. 2

Polar strażacki szt. 20

Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 5

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 15000,00 zł.

  IMG 20211020 083317 Duży   DSC 0236 DSC 0234 

DSC 0237 DSC 0238 DSC 0240

logo

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Urzędy Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

Latarki kątowe sztuk 4

Ładowarka Motorola 6 pozycyjna

Radiotelefon Motorola szt. 3

Akumulator do Radiotelefonu

Latarka do hełmu wraz z uchwytem szt. 9

 

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 13000,00 zł.

uchwyt do latarki latarka radiotelefon latarka do hełmu

logo