Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

image002 image004

IMG 20210113 093716Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.01.2021r. doszło do podpisania umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00 na dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha". W ramach zadania wymienione zostaną źródła światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. Wymienionych będzie 595 szt. opraw na terenie całej Gminy Czeremcha. Całkowita wartość Projektu wynosi 535704,27 zł. Kwota dofinansowania wynosi 418756,12 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane stanowią 492654,27 zł. Zadanie będzie realizowane w bieżącym 2021r.

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

DSC 0110 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0111

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł, które zostało przekazane w ramach dotacji celowej dla OSP w Czeremsze. Środki finansowe przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

29.09.2020 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wójt Gminy Czeremcha - Jerzy Wasiluk wraz ze Skarbnikiem – Mirosławą Kondracką-Najbuk podpisali umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę targowiska w Czeremsze. Wicemarszałek województwa- Stanisław Derehajło oraz członek zarządu- Wiesława Burnos wręczyli również symboliczne czeki.
Przebudowa Naszego targowiska to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której wartość wyniesie niemal 2 mln złotych. W ramach planowanych prac powstanie wiata z indywidualnymi boksami do sprzedaży, budynek do sprzedaży produktów lokalnych zasilany energią z paneli fotowoltaicznych, sanitariaty oraz duży parking. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2022 roku.

targowisko targowisko1 targowisko2