Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Połowce, Pohulanka, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. „dostawy fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Karadag Iveco z liczbą miejsc do siedzenia 20 + 1 (kierowca). Dostawa autobusu nastąpiła w dniu 12.08.2022r.

Celem zadania jest poprawa mobilności mieszkańców poprzez polepszenie warunków dowozu dzieci z pobliskich sołectw do szkoły w Czeremsze oraz przewozu KGW, zespołów muzycznych, seniorów oraz innych grup nieformalnych.

Wykonawcą zadania jest Firma Przedsiębiorstwo Usługowe „Bus Service” Jerzy Jan Biedulewicz z siedzibą w Augustowie.

Całkowita wartość zadania: 355.470,00 zł.

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 165.761,26 zł.

 

iveco1 1 iveco1 2 iveco1 3

Plac zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. zamontowania urządzeń na placu zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś. Dostawa i zamontowanie urządzeń na gruncie (zestaw, huśtawka ważka i regulamin) nastąpiła w dniu 11.04.2022r.

Celem zadania jest umożliwienie bezpiecznej zabawy dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa oraz integracja społeczna.

Wykonawcą zadania jest Firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z siedzibą w Lublinie.

W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania działki pod plac zabaw wykonany przez Firmę AP Projekt Andrzej Patejuk z siedzibą w Hajnówce za kwotę 861,00 zł brutto oraz została opracowana mapa do celów projektowych wykonana przez Firmę „Geo-Step” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Bielska Podlaskiego za kwotę 738,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego: 20.419,99 zł.

 

placzczw1

plazczw2

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

  • myjkę wysokociśnieniową STIHL z dyszą piany – 1 szt.
  • lancę natryskową – 1 szt.
  • dyszę rotacyjną – 1 szt.
  • obrotową szczotkę myjącą – 1 szt.

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi.

Całkowity koszt zadania: 5 182,00 zł.

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego: 5 000,00 zł

 

logo finan ospczw

 

zd1 zdj2 tab inf ospczw2022

Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

Gmina Czeremcha jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”.

Zadanie dofinansowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska wiejskiego w Czeremsze poprzez jego przebudowę celem stworzenia wysokiej jakości infrastruktury obiektu.

Wykonawcą inwestycji jest Firma MASTER Emil Borys Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 27.07.2022r.:

targ1  targ2

08.09.2022r.:

DJI 0215 DJI 0216

DJI 0220 DJI 0223

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

     Gmina Czeremcha realizuje przedsięwzięcie pn. ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

     Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, wykonanie remontu dwóch sal lekcyjnych w budynku szkolnym oraz wykonanie remontu łazienek w budynku szkolnym.

     Wykonawcą inwestycji jest Firma PPHU MAJKA Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach.

     Całkowita wartość projektu: 4.897.274,56 zł.

     Kwota dofinansowania: 4.160.133,38 zł.

 

Tablica informacyjna zsp

  

 04.01.2023r.  20.03.2023  22.03.2023 24.05.2023
 DSC 0216  200323a  DJI 0374 DSC 0774
 DSC 0218  200323b  DJI 0377 DSC 0778
 DSC 0223    IMG 20230321 WA0002