Podpisanie umowy na przebudowę targowiska

29.09.2020 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wójt Gminy Czeremcha - Jerzy Wasiluk wraz ze Skarbnikiem – Mirosławą Kondracką-Najbuk podpisali umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę targowiska w Czeremsze. Wicemarszałek województwa- Stanisław Derehajło oraz członek zarządu- Wiesława Burnos wręczyli również symboliczne czeki.
Przebudowa Naszego targowiska to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której wartość wyniesie niemal 2 mln złotych. W ramach planowanych prac powstanie wiata z indywidualnymi boksami do sprzedaży, budynek do sprzedaży produktów lokalnych zasilany energią z paneli fotowoltaicznych, sanitariaty oraz duży parking. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2022 roku.

targowisko targowisko1 targowisko2

Przebudowa drogi

Prace dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66 dobiegają końca. Remont trasy o długości 1594 m obejmował: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

droga miedwieżyki DSC 0085 DSC 0087

Zbiornik filtracyjno–odparowujący

W miesiącu sierpniu 2020 roku zakończono prace związane z budową zbiornika filtracyjno – odparowującego na działce nr geod. 1138 z odprowadzeniem wód z istniejącej kratki ściekowej w ul. Bocznej na działce o nr 1134 położonej w obrębie Czeremchy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywającego się na ul. Fabrycznej oraz ul. Bocznej w Czeremsze. Poprzez realizację zadania rozwiązany został problem tworzących się na jezdni zastoisk wody opadowej. Wartość wykonanych robót wynosi: 30996,00 zł.

IMG 20200811 112238 IMG 20200811 112325 1 IMG 20200811 112339 1 IMG 20200811 112355 1

Rozbudowa drogi powiatowej 1774B

W dniu 18.08.2020 r. rozpoczęły się prace dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66. Remont trasy o długości 1594 m obejmuje: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace budowlane, które się właśnie rozpoczęły wyniosą ponad 813 tys. zł, z czego 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Czeremcha współfinansuje inwestycję w kwocie 300 tys. zł. Pozostałą część pokrywa Powiat Hajnowski.

DSC 0061  DSC 0063

Zdalna szkoła +

zdalna szkola

DSC 0053