Wójt Gminy Czeremcha przekazuje podgrzewacze do rąk, obuwia i ciała Placówce Straży Granicznej w Czeremsze

            W dniu 30 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk przekazał darowiznę otrzymaną od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na ręce Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze ppłk. SG Mariusza Zajkowskiego. Przedmiotem darowizny są podgrzewacze do rąk, obuwia i ciała w ilości po 1500 szt., które są niezbędne do pracy funkcjonariuszom Straży Granicznej zaangażowanym w ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Czeremcha oraz słodki upominek w postaci czekolady w ilości 500 szt.

            W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Pani Karolinie Dłuska - Prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie za darowiznę rzeczową udzieloną Gminie Czeremcha o łącznej wartości 35 680,35 zł.

DSC 0306 DSC 0308 DSC 0312

NOWY SPRZĘT DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ TRAFIŁ DO HAJNOWSKICH POLICJANTÓW

Hajnowscy policjanci otrzymali nowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Plecaki i torby ratownicze oraz nosze płachtowe zostały przekazane przez samorząd Gminy Czeremcha. Dzięki nim mundurowi będą jeszcze skuteczniejsi w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

W dniu 27.12.2021 r. Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce młodszego inspektora Jakuba Ciulkina oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarza Adama Siegienia nowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do policjantów trafiły 3 plecaki i 3 torby ratownicze, które zostały wyposażone w podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawierają one między innymi bandaże, opaski uciskowe, gazy jałowe, plastry, kołnierze usztywniające, szyny do stabilizacji, koce termoizolacyjne, środki dezynfekujące, hydrożele. Mundurowi otrzymali również 3 nosze płachtowe.

Policjanci często jako pierwsi docierają do osób poszkodowanych, gdzie udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezbędne. Przekazany sprzęt sprawi, że mundurowi będą jeszcze bardziej skuteczniejsi w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Całkowity koszt przekazanego sprzętu to blisko 6000 złotych.

1 2 3

4 5 6

Informacja

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” 31.12.2021 (piątek) będzie zamknięty. Zapraszamy 05.01.2022r. (środa).

Turystyka w Polsce w 2020r.

InfografikaSzanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.