Urząd Gminy Czeremcha informuje, że w dniu 17 września 2021r. o godz. 12:00 zostanie włączona syrena alarmowa Obrony Cywilnej w związku z 82. Rocznicą Sowieckiej Agresji na Polskę (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

 

Sołectwo Termin i miejsce zebrania Porządek obrad
Berezyszcze 21.09.2021 r. o godz.  12:00 w domu Sołtysa  Porządek obrad
Bobrówka 21.09.2021 r. o godz.  14:00 w świetlicy wielskiej  Porządek obrad
Czeremcha 23.09.2021r. o godz.  16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze  Porządek obrad
Czeremcha-Wieś 20.09.2021 r. o godz.  09:00 w świetlicy wielskiej  Porządek obrad
Jancewicze  21.09.2021 r. o godz.  15:00 w domu Sołtysa  Porządek obrad
Kuzawa 24.09.2021 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej Porządek obrad
Opaka Duża  20.09.2021 r. o godz.  12:00 w świetlicy wielskiej   Porządek obrad
Pohulanka  20.09.2021 r. o godz.  13:30 w domu Sołtysa   Porządek obrad
Połowce 24.09.2021 r. o godz. 12:30 w domu Sołtysa Porządek obrad
Stawiszcze 22.09.2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej Porządek obrad
Wólka Terechowska  20.09.2021 r. o godz.  10:30  w świetlicy wielskiej  Porządek obrad
Zubacze  21.09.2021 r. o godz.  13:00 w świetlicy wielskiej    Porządek obrad