OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem nr 220/21 Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków o grant w ramach realizacji projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom z terenu Gminy Czeremcha w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Warunkiem ubiegania się o grant jest złożenie przez zainteresowane osoby do Urzędu Gminy Czeremcha wniosku wraz z załącznikami w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godz. 15:30.

Regulamin udzielenia dofinasowania wraz z wzorem wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha

 

logo projug

Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”

Podlaska Izba Rolnicza włączyła się w organizację III edycji konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych. I edycja została zainicjowana przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w 2017 r. Konkurs odbywa się na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki w gospodarstwach, pozwalających na zróżnicowanie dochodów.

Do Konkursu mogą zgłaszać się pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne. Konkurs odbywa się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym zostaną oddelegowane do konkursu organizowanego przez Komisję Kobiet Copa – Cogeca w Brukseli. W poprzednich edycjach laureatki z Polski zdobyły min. I miejsce i wyróżnienia na szczeblu UE.

Podlaska Izba Rolnicza zachęca do udziału w konkursie.

Zgłoszenia kandydatek z województwa podlaskiego przyjmujemy do 15 września 2021r.

1 wrzesień 1939 wybuch II Wojny Światowej

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że w dniu 1 września 2021r. o godz. 12:00 zostanie włączona syrena alarmowa Obrony Cywilnej w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

01.09.1939 pamiętamy