WARSZTATY MAKARON

Od dnia 10.08.2021r. można składać wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Po skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , od poniedziałku do piątku , w godzinach 7:30-15:30. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i wysokość dochodu ( zaświadczenie o zarobkach , decyzja ZUS/KRUS o wysokości renty/emerytury).

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynoszą :

- dla osoby samotnie gospodarującej : 1542,20 zł

- dla osoby w rodzinie : 1161,60 zł.

                                                                                       Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                          pracownik socjalny GOPS

grzywna za brak udzialu w spisie


Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!


Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Zajęcia fotograficzne wraz z obróbką i drukiem wykonanych zdjęć. które zapiszą na stałe w kadrze zabytkowe i ciekawe miejsca, krajobrazy, ludzi, lokalną kulturę . Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi aparatu fotograficznego pod kątem zamierzonych efektów fotograficznych oraz kolejnego procesu ich obróbki, tak aby efekt wydruku zdjęcia na dużym formacie był jak najlepszy. Efektem końcowym będzie wydruk wykonanych przez uczestników fotografii na piance oraz stworzenie plenerowej wystawy dostępnej wszystkim mieszkańcom Czeremchy oraz turystom.

Prowadzenie Sebastian Włodarczyk  https://www.facebook.com/Historie.Pelne.Emocji

Najbliższe spotkania 05.08. 2021 i 08.08.2021. udział bezpłatny. zapraszamy

zapisane w kadrze