KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa

komunikat sanepis 130923

Informacja

woda zdj

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż decyzją Nr HK.9020.154.2023 z dnia 01.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa z uwagi na obecność bakterii coli w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej. Spożycie wody możliwe jest wyłącznie po jej przegotowaniu. Urząd Gminy Czeremcha podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody

.

Urząd Gminy Czeremcha

Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

W poniedziałek 31.07.2023 r. w Gminie Czeremcha odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Senatora Jacka Boguckiego oraz Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepkę. Wśród odbierających promesy znaleźli się przedstawiciele Parafii.

Gmina Czeremcha złożyła cztery wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości po 250.000,00 zł.

Lista inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Gminie Czeremcha:

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Czeremcha-Wieś. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Matki Boskiej Miłującej w Czeremsze.

2. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa. Beneficjent dotacji -Parafia Prawosławna św. Męczennicy Barbary w Kuzawie.

3. Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha. Beneficjent dotacji - Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Czeremsze.

4. Zagospodarowanie terenu wokół Cerkwi i modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Zubacze. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zubaczach.

 

20230731 120449

 20230731 122657  20230731 125244  20230731 131138