Obwieszczenie - ustalenie terminu do 15.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 21-04-2022 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 11-04-2022 w sprawie ponownego wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o otrzymaniu postanowienia RDOŚ w Białymstoku

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 07-04-2022 r. w sprawie otrzymania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak WOOŚ.4221.5.2021.RD z dnia 06-04-2022 r., którym organ uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Obwieszczenie - ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2022-03-16 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2022-03-14 w sprawie przekazania do właściwych organów uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie otrzymanych w dniach: 07.03.2022 r. i 11.03.2022 r..

OBWIESZCZENIE - przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2022-02-28 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o otrzymaniu postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2022-02-16 o otrzymaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie znak LU.RZŚ.4360.8.2021.MB z dnia 15 lutego 2022 r. w którym organ odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE - ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2021-12-17 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie - do dnia 28 lutego 2022 r..

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2021-11-24 o otrzymaniu pisma Marszałka Województwa Podlaskiego znak DOS-II.7030.2.2021 z dnia 19 listopada 2021 r., w którym organ pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2019-10-19 znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES w sprawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dot. odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-10-13 o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie, do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-10-04 w sprawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dot. warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.