logo prow rargowisko

    Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż teren targowiska wiejskiego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja w Czeremsze z dniem 19.07.2022r. zostaje wyłączony z użytkowania w tym prowadzenia handlu do momentu zakończenia prac budowlanych.

    Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych: do 30 listopada 2022r.

    Zadanie zrealizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)

XXVII Festiwal Wielu Kultur i Narodów 22-24 lipca 2022

warsztaty nalewki

15 Jarmark Żubra - 17.07.2022r. godz. 13:00 - 22:30