ZOSTAŃ #TERYTORIALSEM W 2022 ROKU!

 

Zboża ozime i jare, rośliny bobowate, rzepak ozimy i kukurydza - lista odmian zalecanych do uprawy w Podlaskiem 2022r.

- Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/ w województwie podlaskim do roku 2021.

- Odmiany umieszczone na” Liście oz” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

- Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

kino 1  kino 3kino 2 1

 kino 4 kino 5