Samorząd Gminy Czeremcha przekazuje nosze płachtowe i plecaki ratownicze Placówce Straży Granicznej w Czeremsze

image000000009W dniu 4 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk przekazał na ręce  Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze ppłk. SG Adama Jarosz akcesoria ratownicze zakupione ze środków własnych wydatkowanych w ramach zarządzania kryzysowego. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej trafiły 3 szt. noszy płachtowych oraz 3 plecaki ratownicze z wyposażeniem o łącznej wartości 3645,00 zł.

 

 

 

 

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - rekompensata wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Szanowni Państwo, W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.


Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. (Wnioski prosimy skłądac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze).

Badanie opinii Rolników - zagadnienia melioracyjne

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (https://agrocompolska.pl ; https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/). Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Ankieta - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrwEx6PRxdn6YyUYYhN6FH2lKu3WATl7u96KNQsJ9gKzAqgQ/viewform