Ankieta on-line badająca sytuację uchodźców z Ukrainy

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en [1] (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk [2] (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

Ankieta

ankieta UA 2022

Informacja

inf prawa UA

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zm

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

pracawpolsce.gov.pl

pracawpolsce

Wykaz zakładów leczniczych z terenu Powiatu świadczących usługi z zakresu szczepienia i znakowania zwierząt domowych towarzyszących uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce

Jan Dynkowski

ul. Warszawska 114

17-200 Hajnówka

tel.:85 682 25 96,  696 492 884

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje o obowiązku oznakowania i zaszczepienia psów i kotów, które nie zostały poddane tym zabiegom na przejściu granicznym i zostały przywiezione do Polski przez uchodźców z Ukrainy. Czipowanie i szczepienie w/w zwierząt jest bezpłatne.

Po kontakcie osobistym lub telefonicznym zostanie ustalony czas (dni robocze 8.00 - 15.00) i miejsce zaszczepienia zwierzęcia.

Informacja

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)  /  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Wyjazd Ukraińców do Finlandii

Szanowni Państwo,

na prośbę Związku Ukraińców Podlasia rozpowszechniamy poniższą informację.

University of Eastern Finland we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia organizuje wyjazd Ukraińców do Finlandii. Kolejna grupa 50 Ukraińców może wyjechać do Finlandii w niedzielę 13 marca.

W pierwszym tygodniu marca grupa z Finlandii dostarczyła do Białegostoku zebraną przez nich pomoc dla Ukraińców. Finowie mieli ze sobą kierowców, wolontariuszy, dwóch przedstawicieli prasy (czasopisma Karjalainen i Karjalan Heili) oraz tłumaczy z języka ukraińskiego i rosyjskiego. Wszyscy mówili po fińsku i angielsku. Wyjeżdżając z Białegostoku do Finlandii zabrali grupę uchodźców. Finowie we Wschodniej Finlandii zapewniają gotowe domy, hotele i ośrodki dla uchodźców. Oferują opiekę i pomoc w znalezieniu pracy.

Dokładne informacje – Maria Ryżyk, tel. (+48) 607 265 339

https://zup.org.pl/aktualnosci/university-of-eastern-finland-moze-zabrac-ukraincow-do-finlandii/

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Ukrai%C5%84c%C3%B3w-Podlasia-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-y%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F-583770561636115

Ubezpieczenie

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
•    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
•    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatneOferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

 

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В'ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в'їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в'їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

 

Zielona Karta PIU A4 PL Zielona Karta PIU A4 UA

Informacja

pomoc zywnosciowaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze we współpracy ze sklepem Arhelan oraz Top Market organizują pomoc żywnościową ( świeża żywność , owoce, warzywa) dla uchodźców z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Czeremcha. Listy potrzebnych produktów znajdują się w sklepie Arhelan oraz Top Market.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

pomoc dla ukrainy komunikat 1200

Koordynacją zbiórki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze (poniedziałek-piątek godz. 7:30-15:30), ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha tel. 85 68 50 129

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).