Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha z dnia 29.05.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 295 w obrębie Stawiszcze, gmina Czeremcha”