Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1

CZYSTE POWIETRZE

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

 

Gmina Czeremcha może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Kwota wypłaconej dotacji – 839 572, 53 zł
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 38
 • Liczba złożonych wniosków – 74

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 1. wymianę źródeł ciepła,
 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. ocieplenie przegród budowlanych,
 4. stolarkę okienną i drzwiową,
 5. mikroinstalację fotowoltaiczną,
 6. wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 7. dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,
 8. kompleksowa termomodernizacja.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1)      uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2)      uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

3)      uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

Jakie są formy dofinansowania?

1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

 

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

1)      W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:

 1. podczas indywidulnych spotkań w Urzędzie Gminy lub
 2. korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00),

2)      Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

3)      Strona Programu: www.czystepowietrze.gov.pl

4)      Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Czeremcha do udziału w spotkaniu odnośnie dofinansowań w Programie „Czyste Powietrze”!

Spotkanie z prelegentem omawiającym szczegóły nowych, korzystniejszych możliwości otrzymania dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” odbędzie się 21.03.2023 r. (wtorek)
o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynku, ocieplenie, panele fotowoltaiczne, wymianę okien i drzwi,
a także instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Obecnie można otrzymać nawet do 136 200 zł!

Najważniejsze zmiany:

 • Wyższe kwoty dotacji, nawet do 136 200 zł!
 • Wyższe wartości progów dochodowych
 • Prawo do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie
 • Zwiększenie szansy na zakwalifikowanie się do podwyższonego i najwyższego progu dofinansowania

 Z pomocy przy wypełnianiu wniosków można korzystać w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, pomocy przy wypełnieniu wniosku i skorzystaniu z dofinansowania!

Punkt dot. dofinansowań Programu Czyste Powietrze - termin konsultacji

Uwaga mieszkańcy, informujemy o zmianie terminu dyżuru punktu dot. Programu Czyste Powietrze. Dyżur zostanie przeniesiony z dnia 10.02.2023 r. (piątek) na 08.02.2023 r. (środa). Jest to jednorazowa zmiana. 
Oczywiście zachęcamy także do kontaktu i korzystania z konsultacji pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
Serdecznie zapraszamy do korzystania z Punktu konsultacyjnego oraz skorzystania z dofinansowania!

Nowe, korzystniejsze warunki dofinansowania w Programie Czyste Powietrze!!!

Slajd do nowych zasad na stronę

 • Wyższe kwoty dotacji:
  • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
  • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
  • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

UWAGA MIESZKAŃCY! DOFINANSOWANIE!

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania i skorzystania z konsultacji i pomocy przy wypełnieniu  i złożeniu wniosku w Programie „CZYSTE POWIETRZE”! Najbliższe konsultacje odbędą się w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14 (02.12.2022 r).

Zapraszamy!