Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

CZYSTE POWIETRZE

FEnIKS i KPO kolor PL CMYK

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Czeremcha może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 113
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 56
 • Kwota wypłaconej dotacji – 1 573 800, 46 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 1. wymianę źródeł ciepła,
 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. ocieplenie przegród budowlanych,
 4. stolarkę okienną i drzwiową,
 5. mikroinstalację fotowoltaiczną,
 6. wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 7. dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,
 8. kompleksowa termomodernizacja.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Jakie są formy dofinansowania?

1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Gdzie szukać informacji i pomocy?

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!

 

Czy mieszkańcy Gminy Czeremcha są gotowi na szykowane wymogi termomodernizacyjne!? Kto za to zapłaci?!

Nie ocieplisz = nie wynajmiesz, nie sprzedasz! To równanie już niedługo może stać się faktem. Zgodnie z planami budynki znajdujące się w UE powinny być „zeroemisyjne”. Oznacza to, że w naszym kraju mniej więcej 70% domów powinna zostać zmodernizowana. Niektóre z nich są nazywane mianem „wampirów energetycznych”.

Co więcej są wskazane istotne daty dotyczące wytycznych termomodernizacyjnych.

 1. Nie licząc tzw. obiektów specjalnych do zakończenia 2050 r. wszystkie budynki powinny być bezemisyjnymi,
 2. nowe budynki oraz już istniejące, które były poddane istotniejszym renowacjom obligatoryjnie powinny mieć fotowoltaikę do końca 2028 r.

Można także spodziewać się kar za niedopełnienie obowiązków termomodernizacyjnych. [i]

Jak poradzić sobie finansowo z wyzwaniem spełnienia zapowiadanych wymogów? Warto już dziś (póki jest taka możliwość) skorzystać z szansy uzyskania dofinansowań. Świetnym rozwiązaniem jest Program „Czyste Powietrze”, który oferuje dotacje do istniejących domów jednorodzinnych na:

 • wymianę starych źródeł ciepła,
 • ocieplenie budynku,
 • panele fotowoltaiczne,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną.

 Obecnie można otrzymać nawet do 136 200 zł dofinansowania!

Dzięki funkcjonującemu Punktowi dot. Programu „Czyste Powietrze” Gminy Czeremcha mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji oraz uzyskać pomoc przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje w Punkcie (ul. Duboisa 14, Czeremcha) oraz do skorzystania z dofinasowań!

 

[i] Artykuł zredagowany na podstawie informacji uzyskanych pod adresem: https://nowosci.com.pl/czeka-nas-styropianowa-rewolucja-koszty-obowiazkowej-termomodernizacji-beda-gigantyczne/ar/c1-18097549?fbclid=IwAR1I1Z04niSdyUb2T98Z9rWqc-eA6RVnlvecotlQJ8KvdFnNFbSa9pjyEAs

Uwaga na próby wyłudzeń i oszustw!!!

Jako Punkt dot. Programu Czyste Powietrze Gminy Czeremcha chcielibyśmy przestrzec mieszkańców Gminy i dołączyć do ostrzeżenia jakie opublikował Projekt Doradztwa Energetycznego o próbach wyłudzeń i oszustw!
Poniżej przedstawiamy opublikowane ogłoszenie: https://www.facebook.com/ProjektDoradztwaEnergetycznego/posts/pfbid0z2opATuFcuEinPE2TVwBGzMGu6BAHgWqxTdkNejqGomJy2odN3GtmkcyTdg3EcnZl
Drogi mieszkańcu prosimy bądź ostrożny!
Po szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze zapraszamy do Gminnego Punktu dotyczącego Programu Czyste Powietrze Gminy Czeremcha ul. Stanisława Dubois 14 (Urząd Gminy)!