Bezpłatne zajęcia - GOK 20-24.06.2023r.

2023.06.2024

Podpisanie Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

224W dniu 12 czerwca 2023 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego włodarze 31 miast i gmin głównie z południa województwa podlaskiego podpisali Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia. To czwarte partnerstwo, które zostało zawarte w regionie. Gmina Czeremcha, którą reprezentował Wójt Gminy – Jerzy Wasiluk, również była jedną z podpisujących porozumienie.

Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia umożliwia starania o unijne fundusze. W regionie do rozdysponowania jest 20 mln euro, czyli blisko 90 mln zł, do podziału między różne partnerstwa i należące do nich samorządy. Partnerstwo, którego podpisanie miało miejsce w Bielsku Podlaskim, jest największe i liczy na środki w wysokości 7 mln zł.

Przeznaczenie tych funduszy ma na celu wsparcie rozwoju samorządów, takich jak miasta, gminy i powiaty, które są zagrożone marginalizacją, czyli wyludnieniem i utratą swoich funkcji społecznych i gospodarczych. Projektowane działania obejmują m.in. inwestycje w zagospodarowanie odpadów, w tym na budowę nowych punktów selektywnego zagospodarowania odpadów (PSZOK), w gminach które jeszcze PSZOK-ów nie mają lub wymagają one rozbudowy.

Celem tych inwestycji jest ochrona samorządów przed karami za niewłaściwą segregację odpadów i obniżenie kosztów ich zagospodarowania.

więcej informacji bielsk.eu

 

 IMG 20230615 084405  IMG 20230615 084412

 

 

Park linowy

2023.06.17 park linowy