Raport z przebiegu Konsultacji społecznych, dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030

Proces konsultacji społecznych dla projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030został przeprowadzony w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych powiatu oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Powiatu Hajnowskiego.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii oraz ewentualnych uwag do projektu strategii.

W terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r. poprzez przygotowany elektroniczny formularz konsultacyjny można było składać uwagi i propozycje zmian w projekcie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030.

W załączeniu możecie Państwo zapoznać z raportem stanowiącym podsumowanie przebieg konsultacji społecznych.

Ogłoszenie naboru na stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze ogłasza nabór na stanowisko: młodszy instruktor artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.

BONUS FREKWENCYJNY

frekwencja wybory2023