Dzień Seniora 2023

dzienseniora2023

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 109228B UL. WIŚNIOWA OD UL. STAWISKIEJ DO UL. TOPOLOWEJ W M. CZEREMCHA, GM. CZEREMCHA

budowa drogi

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że w dniu 11.10.2023 r. zostaną rozpoczęte roboty budowlane w związku z przebudową dróg gminnych:

- Nr 109228B ul. Wiśniowa od ul. Stawiskiej do ul. Topolowej w m. Czeremcha, gm. Czeremcha,

- Nr 109244B, ul. Nowej od ul. Topolowej do ul. Wiśniowej w m. Czeremcha, gm. Czeremcha,

w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”.

Generalnym wykonawcą robót będzie firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia związane z przejazdem i dostępem do przebudowywanej drogi oraz z dojazdem do sąsiadujących posesji.

Za ewentualne utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z §10 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wykorzystująca na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Czeremcha wyroby zawierające azbest zobowiązana jest corocznie do dnia 31 stycznia, przedłożenia za rok ubiegły informacji o wyrobach zawierających azbest, z zastosowaniem formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest".
Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg załączonego formularza należy złożyć również w przypadku, gdy występujące na nieruchomości wyroby azbestowe zostały w roku poprzednim zdemontowane i przekazane do utylizacji. 

Kino GOK Czeremcha - 10.10.2023r.

 

 KINO CINEMA LUMIERE kicia  KINO CINEMA LUMIERE kosmici KINO CINEMA LUMIERE pies 
 KINO CINEMA LUMIERE teściowie 2  KINO CINEMA LUMIERE zakonnica