Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie Nr 7/23 Kierownika GOPS w Czeremsze z dnia 8.12.2023r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w GOPS Czeremcha.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze.

PROGRAM MINISTERSTWA FINANSÓW – LEKCJE O FINANSACH

 Gmina Czeremcha  realizuje zadanie w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”. pt. KUPUJĘ WALUTY, OBLICZAM VATY, LUBIĘ PITY.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Kwota dofinansowania 7839 zł, wkład własny ( niefinansowy 1800 zł i 160 zł finansowy).

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Czeremsze. W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce edukacyjnej do Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Celem projektu  jest zainteresowanie uczniów tematyką finansową i poszerzenie wiedzy z zakresu finansów.

Na potrzeby realizacji projektu  zakupiono kalkulatory, grę edukacyjną Biznes po polsku i  artykuły papiernicze.

Koordynator programu mgr Mariola Szymańczuk.

 

logo mf

Zajęcia GOK

2 grudnia 2023 zajecia

Ikonopisanie

IKONOPISANIE GRUDZIEŃ

Folkowa Małanka 2024

malanka2024