Featured

OGŁOSZENIE

zwrotpodatkuakc

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 sierpnia 2024r. do 02 września 2024r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

(faktury za okres od 01.02.2024r. do 31.07.2024r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, na stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

 

dokumenty do pobrania:

Noclegi - festiwal

festiwal 2024 banner

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW GMINY CZEREMCHA I OKOLICZNYCH GMIN DO ZGŁASZANIA WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH (POKOJE, POLA NAMIOTOWE) NA CZAS ETHNOFESTIWALU CZEREMCHA  WIELU KULTUR I NARODÓW , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W CZEREMSZE W DNIACH 19– 21.07.2024

E-MAIL:GOK.CZEREMCHA@GMAIL.COM
TEL. 85 6850084, 515 275 536, 602 739 584