ZARZĄDZENIE NR 22/24

ZARZĄDZENIE NR 22/24 WÓJTA GMINY CZEREMCHA z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Czeremcha

solwyb

Spotkanie informacyjne w dniach 25-26.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Barbary Rajkowskiej, p.o. Z-cy Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztacie terenowym dotyczącym podziału na strefy w Puszczy Białowieskiej w ramach projektu pn. "Wykonanie planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska (część polska) - Etap II", w ramach którego opracowywany jest "Plan zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska)".
Spotkanie odbędzie się w dwóch odsłonach w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 oraz 26 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w Białowieży. Prosimy o wybór jednego, preferowanego terminu. Podczas spotkania podyskutujemy o roli i znaczeniu strefowania w systemie zarządzania Obiektem Białowieża Forest oraz o możliwych i proponowanych korektach stref. Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki i z powrotem.Zapraszam do rejestracji za pośrednictwem poniższego linku:https://forms.office.com/e/tzxhQSHYHMTermin na wysłanie zgłoszenia to 24 czerwca 2024 roku do godziny 9.00. Uprzejmie informuję, iż liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Z uwagi na ograniczenia logistyczne związane z organizacją transportu, w jednym warsztacie może wziąć udział max. 39 interesariuszy.Prosimy, aby jedną instytucję reprezentowało max. 2 pracowników.Potwierdzenie możliwości uczestnictwa w spotkaniu wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi m.in. dokładnej lokalizacji spotkania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w dn. 24 czerwca 2024 roku do godziny 15.00.

Olga Hałacz

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu 

Zespół EkoCzeremszaki zajmuje 19. miejsce w konkursie filmowym „Filmeko”!

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego „Filmeko” uczestniczyło aż 131 zespołów z całego kraju. Wśród nich nie zabrakło utalentowanego zespołu z Czeremchy – EkoCzeremszaki, który zajął zaszczytne 19. miejsce.

Konkurs „Filmeko” promuje twórczość młodych talentów oraz zwiększa świadomość ekologiczną poprzez medium filmowe. Zespół EkoCzeremszaki, składający się z uczniów i opiekuna z Urzędu Gminy Czeremcha, zaprezentował film „Bioróżnorodność w Czeremsze i Okolicy” , który wyróżniał się nie tylko kreatywnością, ale również głębokim przekazem ekologicznym.

Wysokie miejsce zajęte przez EkoCzeremszaków w tak wymagającym konkursie to ogromny sukces i dowód na ich zaangażowanie oraz talent. Uczestnictwo w „Filmeko” to nie tylko szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności filmowych, ale również okazja do nauki i rozwoju w dziedzinie ekologii oraz sztuki filmowej.

Gratulujemy zespołowi EkoCzeremszaków z Czeremchy za zajęcie 19. miejsca w konkursie „Filmeko”! Życzymy dalszych sukcesów wszystkim uczestnikom konkursu, a EkoCzeremszakom – kreatywnego i owocnego spędzania czasu wolnego. Niech pasja do tworzenia filmów i dbałość o środowisko nadal inspirują Was do podejmowania kolejnych, ambitnych projektów.

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

Informuję, iż w dniu 06 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Czeremcha wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód należy złożyć do Urzędu Gminy Czeremcha w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 685 03 94.

Rekompensaty/odszkodowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

12 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2024 r. poz. 861) oraz ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa  lubelskiego  w 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.425 )

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące złożenia wniosku o rekompensatę znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/