KOMUNIKAT w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Komunikat

w sprawie korekty materiałów

dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna opublikowanych na stronach nadleśnictw  w dniu 03.06.2024r.

Informujemy, że w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji opublikowanych zestawień i map, wynikającą ze zgłoszonych błędów, dokumenty te po analizie i naniesieniu stosownych korekt, zostaną ponownie opublikowane.

Przewidywany termin publikacji skorygowanych dokumentów to 07.06.2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

szczegóły na https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/zK7r/content/komunikat-konsultacje-spoleczne

Ikonopisanie 14.06.2024

ikonopisanie czerwiec 2024

Malarstwo

malarstwo czerwiec 2024

Warsztaty filcowania

warsztaty filcowania8624

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

czerwiec2024gus

 

W terminie od 1 do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie i służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl