Ubój na użytek własny

ubojnauw2024

XXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

logo BGR 2024Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału
w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem dwudziestej pierwszej edycji Ogólnokrajowego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania. Udział
w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs przebiega pod patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym są AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest
w Placówkach Terenowych i Oddziale Kasy oraz na stronie internetowej
www.gov.pl/krus.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej KRUS lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku, w terminie do 25 kwietnia 2024 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

logo konkurs plastyczny 1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Informacja

fundusz ochrony rolnictwa

Kino GOK 14.02.2024


 KINO CINEMA LUMIERE akademia  KINO CINEMA LUMIERE kogel mogel  KINO CINEMA LUMIERE wyfrunięci  KINO CINEMA LUMIEREpowstaniec