OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pt."Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha". Numer ogłoszenia: 387456 - 2012, Znak : GGiOŚ.271.7.2012.IL.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wójt Gminy ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 13 w Czeremsze o pow.46,12 m2

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi netto – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie.

  • postąpienie nie mniej niż 20,00 ( słownie: dwadzieścia złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 6.

 

pełna treść w załączniku

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 13 w Czeremsze o pow.46,12 m2

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi netto – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie.

  • postąpienie nie mniej niż 20,00 ( słownie: dwadzieścia złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 6.

 

pełna treść w załączniku

Załącznik Nr 1