Zapytanie SIWZ

Zapytanie dotyczy: ,,Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Czeremcha”. Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2012.IL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. „UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY CZEREMCHA”, Numer ogłoszenia: 167481 - 2012, znak: GGiOŚ.271.6.2012.IL .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. "Przebudowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze – II etap”, Numer ogłoszenia: 240432 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.5.2012.IL .

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja techniczna