OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”. Numer ogłoszenia: 187574 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.4.2012.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja projektu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Rozbudowa i przebudowa istniejącej części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, Numer ogłoszenia: 132310 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.3.2012.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Załączniki SIWZ

2. Załączniki (budowlane + wyposażenie)

3. Załączniki (elektr., SSP, LAN)

4. Załączniki (sanitarne)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze, Gmina Czeremcha", Numer ogłoszenia: 54048 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.2.2012.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiar robót

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. Organizacja wycieczek dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce"". Numer ogłoszenia: 47946 - 2012; Znak : GGiOŚ.271.1.2012.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5